Hållbarhet

Då vi arbetar inom transportsektorn, är det väldigt viktigt för oss ta ansvar för den påverkan företaget har för människa och miljö. Vi arbetar med den senaste miljötekniken, och samtliga bilar är av senaste miljöklassningen, EURO 6.

Trovärdigheten i vårt praktiska miljöarbete står och faller med att alla som deltar i arbetet medverkar i miljöarbetet. Vi ställer därför krav på och för samtal med våra leverantörer för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt för människa, miljö och klimat.

Nedan kan du ta del av vår miljö-och kvalitetspolicy.