Vår vagnpark

Transporter inom hela Sverige

Gundals Åkeri utför transporter inom hela Sverige, men främst inom Storgöteborg. Vår vagnpark består uteslutande av egna fordon, med 14 lastbilar, en följebil samt en truck. Vid behov samarbetar vi även med andra välrenommerade åkerier.

Vi är mycket stolta över vår personalstyrka, som alla har kranbehörighet och släpkort, genomgått Vägverkets kursutbud ”Arbete på väg”, och många har även ADR-behörighet. Vår största bil har en kapacitet på 165 tonmeter, och är därmed en av Västsveriges största.

Samtliga fordon i vår vagnspark,
alla bilar är Euro 6:or: